Home

‘De gelijkenis van de grot’

`Stel je voor, mensen die gevangen zitten in een onderaards hol, dat boven een ingang heeft over de volle breedte: zij zitten daar van klein kind af, vastgeklonken aan hals en enkels, zodat ze niet kunnen opstaan of zich omdraaien. Boven, ver van hen af, brandt een vuur dat licht geeft, en tussen het vuur en de gevangenen loopt een weg naar boven. Daarlangs is een muurtje gebouwd, zoals bij een poppenkast, waar de poppen boven een schot vertoond worden.

Nu, achter dat muurtje langs lopen mensen die allerlei voorwerpen op hun hoofd dragen, houten en stenen beelden van mensen en dieren van allerlei vorm. Sommigen van hen spreken, anderen gaan zwijgend voorbij.´

Tenslotte slaagt iemand erin uit de grot te ontkomen en het zonlicht te bereiken. Wat zou zijn eerste indruk zijn?

Voor het eerste ziet hij nu werkelijke dingen en hij wordt zich ervan bewust dat hij tot dusver door de schaduwen is misleid.

Vervolgens vindt deze het zijn plicht tegenover zijn vroegere medegevangenen om terug te keren in de grot en hen de weg naar boven te wijzen.

Het zal hem echter moeilijk vallen hen te overtuigen, want omdat hij uit het zonlicht komt zal hij de schaduwen minder duidelijk zien dan zij, en aan hen dus dommer voorkomen dan vóór zijn ontsnapping.

Hoe zouden zijn medegevangenen hebben gereageerd?

Bovenstaande tekst is één van de beroemdste passages uit Plato’s werken.

 

Bewust ZIJN

Ons leven op aarde dient maar één doel: BEWUSTWORDING en de middelen om dit te bereiken zijn voor honderd procent in ieders leven aanwezig in allerlei vormen en mogelijkheden die we op ons pad tegenkomen.

Het bewustzijn is bedekt door de sluiers van de gedachtewereld. Niemand zal ooit in staat zijn het begrip ‘bewustzijn’ in woorden weer te geven, het IS en BLIJFT een innerlijke ervaring voorbij het denken.

De sleutel ligt verborgen ‘binnenin’ de mens. De enige weg is dan ook de weg naar binnen en alle gereedschap hiervoor vinden we in ons eigen rugzakje.

Bewustzijn als zodanig zetelt noch in het brein, noch op enig andere plaats in het lichaam. De mens is namelijk een manifestatie van het Bewustzijn zelf.

Het is juist daar waar de zoektocht ooit zal eindigen, maar alleen  d o o r eigen levenservaring!